A Táplálkozás, Életmód és Testmozgás Platform Egyesület (1062 Budapest, Andrássy út 61.) 2019. december hó 6. napján (péntek) 09.00 órakor Közgyűlést tart, amelyre ezúton meghívja tisztelt tagjait, annak képviselőit.

A közgyűlés helye

A TÉT Platform Egyesület székhelye

1062 Budapest, Andrássy út 61. 1. emelet 5.

A közgyűlés megtartásának módja

A tagok képviselőinek személyes részvételével. A Közgyűlés zártkörű, azon csak a TÉT Platform Egyesület tagjai, illetve annak képviselői vehetnek részt.

A közgyűlés napirendje:

  1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, szavazatszámlálók és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
  2. Az Egyesület elnökének megnyitója
  3. Beszámoló a TÉT Platform Egyesület 2019. évi szakmai tevékenységéről
  4. Tisztújítás (elnök és két elnökségi tag)
  5. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselteti magát. Amennyiben a közgyűlés esetlegesen határozatképtelen lenne, a megismételt közgyűlést ugyanazon a helyen (1062 Budapest, Andrássy út 61. 1. emelet 5.) 2019 december hó 16-án (hétfő) 15.00 órakor tartjuk meg. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

A Közgyűlés napirendjével kapcsolatos javaslataikat és/vagy tisztségviselők jelölését jelezhetik írásban a TÉT Platform központi e-mail címén (info@tetplatform.hu) a közgyűlést megelőző nyolcadik napig, azaz 2019. november 28-ig (csütörtök).

Közgyűlési meghívó

2019.11.22.|

A Táplálkozás, Életmód és Testmozgás Platform Egyesület (1062 Budapest, Andrássy út 61.) 2019. december hó 6. napján (péntek) 09.00 órakor Közgyűlést tart, amelyre ezúton meghívja tisztelt tagjait, annak képviselőit. A közgyűlés helye A TÉT [...]